Zaměstnanci

Zaměstnanci před přijetím prochází dvoukolovým výběrovým řízením: písemným testem a ústním pohovorem. Dále jsou povinni doložit výpis rejstříků trestů doplněné čestným prohlášením o bezúhonnosti. Součástí pracovní smlouvy je dodatek smlouvy o mlčenlivosti a profesním vystupování. Školení bezpečnosti práce. Zdravotní vysvědčení o způsobilosti vykonávat práci u bezpečnostní služby. Několikrát ročně cvičné přezkoušení na firemních střelbách.

Ustrojenost zaměstnanců bezpečnostní služby přímo podléhá pracovnímu zařazení.

Firemní uniforma doplněná prostředky mírné ochrany ( tonfa, pouta, kasr se slzným plynem ), střelnou zbraní, radiostanicí nebo mobilním telefonem a v případě psovoda psem.

Detektivové mají běžný civilní oděv či společenský stejnokroj doplněn mobilním telefonem vysílačkou popřípadě střelnou zbraní.
Recepční služba taktéž obsahuje základní stejnokroj doplněné u žen sukní.